โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

รฟม. ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดเทพากร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกิจการร่วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดเทพากร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยมี คุณพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล รองผู้ว่าการฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของ PMCBL และ CSCBL

 

August 06, 2013 10:47