โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2556 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) รวมทั้งวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างละเอียด

 

 

 

 

July 30, 2013 10:04