โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยาม

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม. ) ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการฯ(PMCBL) และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริษัทผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า SH-UN จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยาม  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พร้อมชี้แจงความก้าวหน้างานก่อสร้าง และตอบข้อซักถามข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ

July 12, 2013 07:55