โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2556 เวลา 09:00 น. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) รวมทั้งวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างละเอียด

CUT & COVER

สถานีอิสรภาพ (BS 13)

 

July 12, 2013 07:01