โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ณ สโมสรนันทอุทยานกองทัพเรือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2556 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ณ สโมสรนันทอุทยานกองทัพเรือ ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวพร้อมแจกของที่ระลึก

 

 

 

 

 

July 12, 2013 06:44