โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษาและวิศวกร จาก Hong Kong institution of Engineers เยี่ยมชมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 09:00 น. ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้นำคณะนักศึกษาและวิศวกร จาก Hong Kong institution of Engineers ดูงานวิศวกรรมในประเทศไทย โดยเห็นว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเข้าเยี่ยมชม โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) รวมทั้งวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา

CUT & COVER

July 12, 2013 04:37