โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2556 เวลา 13:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และนำชมงานก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และได้สัมผัสการทำงานอย่างใกล้ชิด สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

CUT & COVER

 

 

 

July 12, 2013 03:09