โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้เข้าสัมนา"การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน"(รฟม.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. คณะผู้เข้าสัมมนา "การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน" (รฟม.) เยี่ยมชมศึกษาดูงานก่อสร้าง CUT & COVER บริเวณท่าพระ โดยมีพนักงาน รฟม. / ที่ปรึกษา PMCBL,CSCBL / ผู้รับจ้างงานก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆร่วมดูงาน  ณ บริเวณงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่2 โดยมีวิศวกร และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

June 25, 2013 01:45