โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานทางระดับสูง กรมทางหลวง เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกรมทางหลวง ได้นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานทางระดับสูง เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) รวมทั้งวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา

CUT &COVER

 

 

 

 

 

 

June 18, 2013 10:12