โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA Staff.)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 สนามไชย - ท่าพระ โดยมีเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงาน และฝ่าย Safety ของบริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ พร้อมตอบข้อสักถามและความก้าวหน้าของการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน

 

 

 

 

 

 

 

June 10, 2013 06:42