โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะนักศึกษา De La Salle University, Philippine เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญา 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน De La Salle University, Philippine ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานก่อสร้าง ที่สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีวิศวกรของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และพาชมพื้นที่งานก่อสร้าง

สถานีสนามไชย

 

 

June 10, 2013 04:22