โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ที่ปรึกษา PMCBL ได้รายงานผลการศึกษา เรื่องการพัฒนาธุรกิจของ รฟม.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00น. ที่ปรึกษา PMCBL ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจของ รฟม. ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ รฟม. ซึ่งมีนายพงศธร คุณานุสรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร รฟม.

การศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษาวิธีการคำนวณค่าเชื่อมต่ออสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมทั้งยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองค่าเชื่อมต่อและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการเรื่องนี้

 

June 07, 2013 07:48