โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 บริเวณจุดก่อสร้างสถานีหัวลำโพง โดยมีวิศวกรผู้ชำนาญการเป็นวิทยากร บรรยายรายละเอียดการก่อสร้างต่างๆรวมถึงวิธีการการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ

May 31, 2013 08:39