โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย  โดยมีการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ พร้อมขั้นตอนรายละเอียด และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ณ โรงแรมบางกอก เซ็นเตอร์  หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง Cut & Cover หัวลำโพง โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการฯ (PMCBL), ที่ปรึกษาด้านการควบคุมการก่อสร้าง (CSCBL) และเจ้าหน้าที่บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโครงการฯ


May 31, 2013 04:44