โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

จัดกิจกรรม CR เข้าร่วมวาระการประชุม ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย( รฟม.) ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมวาระการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการฯ (PMCBL) และที่ปรึกษาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง (CSCBL) เข้าร่วมด้วยโดยได้แนะนำความคืบหน้าของโครงการฯ รวมถึงมาตรการการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

May 28, 2013 15:29