โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

จัดกิจกรรม CR เข้าร่วมวาระการประชุม ณ สำนักงานเขตบางพลัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เข้าร่วมวาระการประชุมกับฝ่ายพัฒนาชุม ที่สำนักงานเขตบางพลัด พร้อมผู้นำชุมชน หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฯ มาตรการการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย โดยมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการฯ (PMCBL) และที่ปรึกษาด้านควบคุมการก่อสร้าง (CSCBL) เข้าร่วมด้วย

 

May 28, 2013 14:29