โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้บริหารของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญา 2

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหารของสำนักงานเขตฯ นำโดยผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกใหญ่ นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีผู้บริหารโครงการให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดของโครงการฯ โดยวิศวกรผู้ชำนาญการเป็นวิทยากร อธิบายวิธีการทำงานขั้นตอนเทคนิคก่อสร้างต่างๆ ศึกษาดูงานหัวเจาะอุโมงค์ใต้ดินพร้อมตอบข้อซักถาม ขั้นตอนวิธีการทำงานของหัวเจาะอย่างละเอียด

 

 

 

May 22, 2013 10:32