โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วง สนามชัย-ท่าพระ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม .การช่าง ช. ชวนเยี่ยมชมโครงการ” ได้เชิญ ผู้ถือหุ้นบริษัทเข้าเยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีวิศวกรของบริษัทและฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และพาชมงานก่อสร้างสถานีสนามไชย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความเข้าใจการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท

Cut & Cover

สถานีสนามไชย

 

 

 

 

 

May 13, 2013 09:20