โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรมหานคร รุ่น 2 (กทม.) ศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 คณะผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง(มหานคร รุ่นที่ 2)เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ โดยมีวิศวกรโครงการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดของโครงการฯ วิธีการทำงานขั้นตอนเทคนิคก่อสร้างต่างๆ ศึกษาดูงานหัวเจาะอุโมงค์ใต้ดินบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม ขั้นตอนวิธีการทำงานของหัวเจาะอย่างละเอียด

cut & cover สถานีท่าพระ

 

 

 

May 13, 2013 06:33