โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะกลุ่มที่ปรึกษา BMTP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย-ท่าพระ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11:00 น. คณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTP ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 ช่วงหัวสนามไชย-ท่าพระ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลประกอบการออกแบบงานต่างๆของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

โดยมีวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และพาชมพื้นที่งานก่อสร้าง

ถานีสนามไชย

CUT & COVER ท่าพระ (ฟังบรรยายและพาคณะเยี่ยมชมลงอุโมงค์)

 

 

 

 

 

May 13, 2013 03:37