โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะกลุ่มที่ปรึกษา BMTP ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. คณะกลุ่มที่ปรึกษา BMTP ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลประกอบการออกแบบงานต่างๆของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร รฟม.

     โดยมีวิศวกรของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นได้บรรยายขั้นตอนรายละเอียด และเทคนิคต่างๆ ของการก่อสรร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า

     และบรรยายถึงงานด้านโยธา เกี่ยวกับขั้นตอน เทคนิคต่างๆ ของการก่อสร้างตัวสถานีวังบูรพาและสถานีวัดมังกร จากนั้นได้เดินทางไปดูงานภาคสนาม ณ จุดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีวังบูรพา โดยมีนายช่างกมล  มหาผล กล่าวบรรยายรายละเอียด พร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะที่ปรึกษา ณ จุดก่อสร้างงาน Cut&Cover  หัวลำโพง

ภาพจากห้องประชุมชั้น 9 อาคาร รฟม.

ภาพจากจุดก่อสร้างงาน Cut&Cover  หัวลำโพง

April 30, 2013 04:17