โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาที่ 3 จัดกิจกรรม CR ณ ตลาดพงษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 - 15:00 น. ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ (PMCBL), กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการควบคุมการก่อสร้าง (CSCBL) และกิจการร่วมค้าเอสเอช - ยูเอ็น ร่วมจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดพงษ์ทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

 

March 18, 2013 10:41