โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญา 1และ 2

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงการพื้นฐาน(PPL) และโครงการเงินให้กู้ต่อระยะที่ 2 เข้าตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการในเรื่องการก่อสร้าง ในสถานที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ของสัญญา 1  (บริษัทอิตาเลี่ยนไทย)  และสัญญา 2 (บริษัท ช. การช่าง)  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกู้เงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(CSCBL) รวมทั้งเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานของบริษัทดังกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานสรุปถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

หน้างานสัญญาที่ 1 บริเวณแยกสามยอด

หน้างานบริเวณ Cut & Cover หัวลำโพง

หน้างานสัญญาที่ 2 บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ

หน้างานบริเวณสถานีสนามไชย

 

 

March 11, 2013 05:34