โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมหน้างานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญา 2

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 คณะสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญา2 (ช่วงสนามไชย-ท่าพระ) พร้อมฟังการบรรยายรายละเอียดและสรุปภาพรวมงานก่อสร้าง โดยวิศวกรผู้ชำนาญงานของบริษัท ช. การช่าง  ณ ไซต์งานท่าพระ (cut & cover)

ดูงานสถานีสนามไชย

 

March 08, 2013 12:13