โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะสำนักความปลอดภัยแรงงาน เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะสำนักความปลอดภัยแรงงาน เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญา 2 (บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน) เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยควบคู่กับข้อกำหนดในงานก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์, วิศวกรและฝ่าย Safety ของบริษัท ช.การช่าง  ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ

 

March 08, 2013 11:41