โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. นักศึกษา และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  เยี่ยมชมดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงสนามไชย-ท่าพระ (สัญญาที่ 2) โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PMCBL พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และวิศวกรของบริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ รายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างงานอุโมงค์ใต้ดิน

March 08, 2013 11:30