โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ สัญญาที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจขอศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สนามไชย-ท่าพระ) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในภายภาคหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับ และวิศวกรประจำโครงการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านงานหัวเจาะอุโมงค์ใต้ดินพร้อมตอบข้อซักถามรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ ในการทำงานของหัวเจาะอุโมงค์ โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ สถานีสนามไชย,สถานีอิสรภาพและสถานีท่าพระ (cut & cover)

 

 

 

March 08, 2013 11:24