โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เยี่ยมชมและดูงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ ของสัญญาที่ 2 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

โดยมีคณะผู้บริหาร รฟม.และกลุ่มบริษัทปรึกษา PMCBL, CSCBL และเจ้าหน้าที่ บริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง                

 

March 08, 2013 10:40