โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะทำงานศูนย์การให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 รฟม. นำทีมโดย ดร.ฤทธิกา สุภารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ รฟม. และเจ้าหน้าที่กองกลยุทธ์และแผนงาน รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา PMCBL ร่วมให้ข้อมูลและนำชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแก่คณะทำงานศูนย์การให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Coaching and Networking Center : CONC) เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจเบื้องต้น รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ และการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกอย่างครบวงจร รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

March 01, 2013 04:34