โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 หัวลำโพง-สนามไชย

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9:30-12:00 น.  คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย โดยมีวิศวกรและฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการจราจรให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดของโครงการฯ ถึงวิธีการขั้นตอนเทคนิคต่างๆจากนั้นได้พาคณะนักศึกษาดูงานหัวเจาะอุโมงค์ใต้ดินพร้อมตอบข้อซักถามรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ ในการทำงานของหัวเจาะแก่นักศึกษา

February 27, 2013 03:29