โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 3

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9:00 - 12:00 น. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าฟังการบรรยายเทคนิคการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สัญญา)  3  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PMCBL,  CSCBL และเจ้าหน้าที่ของกิจการร่วมค้าเอชเอส - ยูเอ็น ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างรวมถึงเทคนิคต่างๆ รวมทั้งชมเทคนิคการติดตั้ง Segment บริเวณ LG 3 

 

 

 

 

 

February 15, 2013 08:25