โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษา และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) โดยมีบริษัทที่ปรึกษา PMCBL, CSCBL และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิศวกรของบริษัท กิจการร่วมค้า SH-UN ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง

 

February 15, 2013 02:52