โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-11.30 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ดุษฎี สถิรเศรฐ บริษัทที่ปรึกษา CSCBL และคณะอาจารย์ ได้เข้าดูงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย โดยมีวิศวกรของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง

February 11, 2013 05:41