โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดูงานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ ของสัญญาที่ 2 (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง

January 30, 2013 04:19