โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

บริษัทกิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น(สัญญา 3) เข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

บริษัท กิจการร่วมค้าเอสเอช - ยูเอ็น ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2556 เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

 

 

 

 

 

 

January 19, 2013 09:40