โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คปอ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

สัญญาที่ 3 (กิจการร่วมค้า SH-UN) บริเวณสถานีบางโพ

สัญญาที่ 1 (บ. อิตาเลียนไทย) บริเวณ Cut & Cover สถานีหัวลำโพง

สัญญาที่ 2 (บ. ช.การช่าง) บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ

สัญญาที่ 4 (บ. ซิโน-ไทย) บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ถนนเพชรเกษม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ(PMCBL) และฝ่าย Safety ที่ปรึกษาด้านการควบคุมการก่อสร้าง (CSCBL) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสัญญาที่ 1 บริเวณ Cut & Cover สถานีหัวลำโพง, สัญญาที่ 2 บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ, สัญญาที่ 3 บริเวณสถานีบางโพ และสัญญาที่ 4 บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ถนนเพชรเกษม

December 21, 2012 09:50