โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คปอ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ

     เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-15.00 น. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ เพื่อทราบแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ณ พื้นที่ปฏิบัติงานสัญญาที่ 1 (บริษัทอิตาเลียนไทย) บริเวณ Cut&Cover หัวลำโพง

December 20, 2012 05:15