โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-สนามไชย

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 คณะอาจาร์ยและนักศึกษาแผนกวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 1 ช่วงหัวลำโพง - สนามชัย

December 17, 2012 07:32