โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณ Cut & Cover ท่าพระ ของสัญญาที่ 2 (บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง

 

 

November 28, 2012 09:46