โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(Tokyo Institute of Technology) ดูงานโครงการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย ที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ณ สำนักงานสนาม พระราม 9 ห้องประชุม 1

โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ และรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้าง

November 05, 2012 09:15